Kafana, serija 02:20 - 03:20
Muzički program, 03:20 - 03:50
Moje srce se smirilo, 03:50 - 04:20
Ramazan - Mjesec Kur'ana, 04:20 - 04:30
Uz sehur, 04:30 - 05:10
Čanakale 1915, 05:10 - 07:00 Trenutno na programu
Muzički program, 07:00 - 08:00
VOA, 08:40 - 09:00
TV PRODAJA, 09:30 - 09:45
Muzički program, 09:45 - 09:55
TV PRODAJA, 09:55 - 10:10
Muzički program, 10:10 - 11:00
TV PRODAJA, 12:00 - 12:30
Hazreti Omer, 12:30 - 13:20
Imam Ahmed, 13:20 - 14:15
TV PRODAJA, 14:15 - 15:00
Ramazan - Mjesec Kur'ana, 15:00 - 15:15
Muzički program, 15:15 - 15:45
TV PRODAJA, 16:15 - 16:30
Muzički program, 17:00 - 17:30
Moje srce se smirilo, 17:30 - 18:00
Da ti pođe ah, 19:00 - 19:35
BIRN TV Justice, 19:35 - 20:00
Ramazan - Mjesec Kur'ana, 22:00 - 22:10
Imam Ahmed, 22:10 - 23:00
VOA, 23:00 - 23:15
Čanakale Kraj puta, 23:15 - 01:20