Izdavač

UG. Zdici.info

Urednici

Amar Buljubašić
Samir Herić
Jasmin Herić

Dopisnici

Emir Brković

Marketing

Ismar Kurtalić

Development

Haris Starčević
Admir Herić