Zdici.info nudi besplatne servisne informacije prijevoznih usluga svojim korisnicima. Dostupne su satnice o saobraćaju autobusa, kontakti raspoloživih taksista koji vrše usluge na području naše općine, također informacije o dolascima i polascima vozova sa stanice u Zavidovićima.

U narednom periodu planirano je dodavanje novih servisnih usluga iz drugih djelatnosti koje će biti dostupne korisnicima portala.
Prevoz Putnika d.o.o. osnovano je davne 1978 godine. Osnovne djelatnosti društva su Javni linijski i vanlinijski prevoz putnika u međunarodnom i unutrašnjem saobraćaju, usluge autobuske stanice, održavanja vozila kao i ostale srodne usluge.

Prevoz Putnika ima po jednu međunarodnu i međuentitetsku liniju, po četiri federalne i kantonalne te 19. općinskih linija.
Prva pruga u Bosni i Hercegovini puštena je u saobraćaj 24. decembra 1872. godine. Bila je to pruga normalnog kolosjeka od Banje Luke do Dobrljina (101,6 km), izgrađena kao dio Carigradske magistrale koja je, prema planovima Turske, trebala povezati Carigrad sa Bečom.

Prva pruga u Zavidovićima izgrađena je tokom Austrougarske vladavine u sklopu pruga industrijalca Ota Štajnbasa koja je služila za za eksploataciju rudnog i šumskog bogatstva.
SOS upozorenja kao jedinstveni sistem za cijeli grad, učiniti će podatke za hitne slučajeve dostupnijim svima. Na web i mobilnoj platformi, a koja će biti intergrisana na vodećem lokalnom mediju, isto tako i u vidu push obavijesti, građani će imati priliku da pravovremenu i adekvatno budu informisani u kriznim situacijama.

Projekat podržan od strane Fondacije Mozaik uz finansijsku podršku Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), Švedskerazvojne agencije (SIDA), Balkan Trust for Democracy, ZEIT Stiftung i drugih donatora. ziviranje i podizanje komunikacije sa iseljeništvom na viši nivo.
METEO Zavidovići meteorološka stanica za prećenje: kvaliteta, temperature zraka, brzine vjetra, vlažnost i pritisak, nalazi se na lokaciji Sutjeske.

Na web portalu dostupni su podaci o temperaturi, brzini i smjeru vjetra, vlažnosti i pritisku zraka, UV zračenju, padavinama.