Mjesna zajednica - polazna stanica za kvalitetnije životno putovanje

Sponzorisano

Mjesna zajednica je oblik direktnog učešća građana i građanki u odlučivanju o pitanjima važnim za lokalnu zajednicu. Kroz rad organa mjesne zajednice, građani i građanke se uključuju u poboljšanje kvalitete života.

Upravo putem mjesne zajednice građani imaju priliku da pokrenu inicijative o unaprijeđenju cestovne infrastrukture, izgradnji parkova, redovnom odvozu smeća, unaprijeđenju kulturnog sadržaja ili jednostavno pokrenu svoj obrt i unaprijede način života u svojoj mjesnoj zajednici.

Centri Civilnih Inicijativa (CCI) su pripremili video spot sa dobrim praksama u radu mjesnih zajednica širom Bosne i Hercegovine. Građani iz mjesnih zajednica diljem Bosne i Hercegovini su prezentovali pokrenute inicijative koje su uticale na poboljšanje kvaliteta života unutar njihovih zajednica. Vrijedni mladi širom Bosne i Hercegovine su na svom primjeru pokazali kakav se napredak može postići njihovim učešćem u mjesnoj zajednici. Video pruža mogućnost upoznavanja sa brojnim pozitivnim primjerima građana i građanki koji su se aktivirali u svojoj mjesnoj zajednici i pokrenuli važne lokalne inicijative! Osim toga, pokazuje i na koji način se građani mogu kandidovati za Savjete mjesnih zajednica.

Cilj animiranog video posta je da educira i upozna građane sa njihovom ulogom u mjesnoj zajednici te da ih motiviše da baš oni budu pokretač pozitivnih promjena u svojoj mjesnoj zajednici, sa posebnim fokusom na mlade koji svojom kretivnošću i novim znanjima, vještinama u načinu komunikacije sa građanima i građankama predstavljaju važan potencijal u razvoju moderne mjesne zajednice!

Tu ste odrasli, tu živite, tu krojite svoju budućnost!

Zdici.info