Firme iz Zavidovića državi duguju preko 13 miliona KM, ovo su najveći poreski dužnici

Dešavanja

Poreska uprava Federacije Bosne i Hercegovine krajem januara mjeseca objavila je pregled poreznih obveznika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50.000 KM na dan 31.12.2023. godine.

Na spisku se nalazi i 36 firmi iz Zavidovića čiji ukupni dug prema Poreskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine iznosi 11.631.818,79 KM.

Listu poreskih dužnika predvodi Krivaja dd u stečaju sa ukupnim dugom 5.749.987,87 KM. Drugi najveći dužnik iz Zavidovića je Krivaja Mobel doo u stečaju sa ukupnim dugom 1.971.501,85 KM. Ostatak liste pogledajte u tabelarnom pregledu.

Dug je sigurno i veći kada bi se uzele firme i subjekti čiji je dug manji od 50.000 KM te se ne nalaze na spisku poreskih dužnika Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

Osim dugovanja po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada prema Poreskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine postoje i dužnici po osnovu PDV-a i Trošarina kao i carinski dužnici.

Nakon što je 01.01.2014. godine stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupku neizravnog oporezivanja, po prvi od uspostave Uprave za neizravno oporezivanje BiH, stekli su se zakonski uvjeti za javno objavljivanje imena dužnika, koji imaju neizmirene obaveze po osnovu PDV-a, trošarine i carine.

Pored javne objave dužnika, u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o postupku neizravnog oporezivanja, kojeg je na prijedlog UNO i Upravnog odbora UNO usvojio Parlament BiH, naknadni teret prinude je smanjen sa 10 na 5 posto, a zatezna kamata sa 0,06 na 0,04 posto svakog dana zakašnjenja.

Svi obveznici koji ne žele naći na javno objavljenoj listi dužnika i time ugroziti svoju poslovnu reputaciju, trebaju da izvrše uplatu dugovanja po osnovu neizravnih poreza. U dokumentima ispod nalaze se svi dužnici čiji dug je veći od 25.000 KM.

I na ovom spisku koji je objavljen zaključno sa 31.3.2024. godine nalazi se nekoliko kompanija iz Zavidovića koje po osnovu PDV-a državi duguju ukupno 1.381.846,09 KM.

Kada su u pitanji dugovanja fizičkih i pravnih lica iz carinskog postupka na dan 31.3.2024. godine na ovom spisku nema niko iz Zavidovića.

VEZE:
Lista poreskih dužnika Poreska uprava FBiH na dan 31.12.2023. godine 
(Datum pristupa 2.4.2024. godine)

Lista dužnika po osnovu PDV-a, Trošarina i Carina – Uprava za indirektno oporezivanje na dan 31.3.2024. godine (Datum pristupa 2.4.2024. godine)

Zdici.info