Zavidovići: Započete aktivnosti na restauraciji parne lokomotive "Kusače" - Ćiro

Dešavanja

Nakon što su pripadnici Gradske profesionalne vatrogasne jedinice očistili prostor oko Ćire, uklonili živicu i drugo rastinje pristupili su pripremama za farbanje same lokomotive i zaštitu od vanjskih uticaja.

Priprema se ogleda u otklanjanju sloja postojeće boje brušenjem i eventualne popravke ili zamjene dotrajalih dijelova, strogo vodeći računa da se ne naruši autentičnost ovog eksponata.

-Podsjećam, Grad Zavidovići otkupio je parnu lokomotivu “Kusače” od strane IP “Krivaja” d.o.o. u stečaju. Za ovu namjenu izdvojeno je 41.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 47.970,00 KM sa PDV-om. Kupovinom eksponata i njegovom restauracijom bit će unaprijeđena turistička ponuda Grada Zavidovići.- ističe Hašim Mujanović, gradonačelnik Grada Zavidovići.

Zdici.info