Zavidovići: Konačna rang lista studenata – korisnika Kantonalne stipendije

Dešavanja

Obavještavaju se redovni studenti prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području grada Zavidovići da Konačnu rang listu studenata koji su ostvarili pravo na kantonalnu stipendiju prema broju bodova ostvarenih na Konkursu za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2022./2023.godinu mogu pogledati na Oglasnoj ploči Grada Zavidovići i WEB-stranici Grada.
Stipendija u akademskoj 2022./23.godini iznosi 765,00 KM i bit će isplaćena u jednom bespovratnom iznosu.

PREUZIMANJE

Konačna lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju u akademskoj 2022/2023. godini

Kandidati koji ne zadovoljavaju uslove konkursa u akademskoj 2022/2023. godini

Izvorni Članak: zavidovici.ba