U petak zakazana druga po redu sjednica Općinskog vijeća

Dešavanja

Za petak, 26. februar 2021. godine, zakazan je 2. sjednica Općinskog vijeća Zavidovići, a koja će biti održana u Konferencijskoj sali JU “Centar za kulturu” Zavidovići.

Na dnevnom redu sjednice se nalazi 26 tačaka:

D n e v n i   r e d:

1. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori.
2. Informacija o statusu Nacionalnog spomenika „Vila Krivaja“. (izvjestilac: Idriz Alihodžić, pomoćnik načelnika)
3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Zavidovići za 2021. godinu. (izvjestilac: Samira Pinjić, sekretar Općinskog vijeća)
4. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za period 01.01.-30.09.2020. godine. (izvjestilac: Džeraldina Miličević, pomoćnik načelnika)
5. Izvještaj o radu Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina za period 01.07.2020. – 31.12.2020. godine. (izvjestilac: Almir Ćosić, predsjednik Komisije)
6. Nacrt Odluke o usvajanju Strategije razvoja održive urbane mobilnosti općine Zavidovići.
7. Nacrt Odluke o usvajanju planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva.
8. Akcioni plan realizacije Strategije integriranog razvoja općine Zavidovići za period 2017.-2026. za 2021. godinu.
9.Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija Općine Zavidovići revidiran
za period 2021.-2025. godine. (izvjestilac po tačkama 6. – 9.: Džeraldina Miličević, pomoćnik načelnika)
10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području općine Zavidovići za 2021. godinu.
11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju javnog nekategorisanog puta u naseljenom mjestu Ridžali, sa rekonstrukcijom ulice „Ajvaz Dedina“. (izvjestilac po tačkama 10. i 11.: Remzo Sinanović, pomoćnik načelnika)
12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o administrativnim taksama Općine Zavidovići.
13. Prijedlog Odluke o standardima i kriterijima izbora i imenovanja direktora Javne ustanove „Javna biblioteka“ Zavidovići, sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi. (izvjestilac po tačkama 12. i 13.: Idriz Alihodžić, pomoćnik načelnika)
14. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana privremenog zauzimanja javnih površina za 2021. godinu. (izvjestilac: Izet Bašić, pomoćnik načelnika i Remzo Sinanović, pomoćnik načelnika)
15. Prijedlog Odluke o dodjeli mandata slijedećem kvalifikovanom kandidatu za člana Savjeta mjesne zajednice „Asim Čamđić“.
16. Prijedlog Odluke o dodjeli mandata slijedećem kvalifikovanom kandidatu za člana Savjeta mjesne zajednice „Dubravica“. (izvjestilac po tačkama 15. i 16.: Idriz Alihodžić, pomoćnik načelnika)
17. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje poslovne prostorije u vlasništvu Općine Zavidovići Mjesnoj zajednici “Asim Čamdžić” Zavidovići.
18. Prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovne prostorije u vlasništvu Općine Zavidovići Mjesnoj zajednici “Klek” Zavidovići. (izvjestilac po tačkama 17. i 18.: Nermin Čahtarević, sekretar općinskog organa
državne službe)
19. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Općinske izborne komisije Zavidovići.
20. Prijedlog Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Zavidovići. (izvjestilac po tačkama 19. i 20.: Samira Pinjić, sekretar Općinskog vijeća)
21. Prijedlog Rješenja o imenovanju Stručne komisije o davanju stručne ocjene u postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata. (izvjestilac: Remzo Sinanović, pomoćnik načelnika)
22.Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o uspostavljanju Kolegija Općinskog vijeća Zavidovići. (izvjestilac: Hakija Osmić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja)
23. Informacija o utrošku sredstava po osnovu naknade od koncesija u 2020. godini. (izvjestilac: Džeraldina Miličević, pomoćnik načelnika)
24. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u općinskim organima i službama za upravu Općine Zavidovići u 2020. godini. (izvjestilac: Idriz Alihodžić, pomoćnik načelnika)
25. Izvještaj o stanju opremljenosti Općinske profesionalne vatrogasne jedinice Općine Zavidovići.
26. Izvještaj o prikupljanju NUS-a, MES-a i deminiranoj teritoriji na području općine Zavidovići u toku 2020. godine.(izvjestilac po tačkama 25. i 26.: Remzo Šogolj, pomoćnik načelnika)

Zdici.info