Muzički predah, 05:07 - 06:00
HIMNA HD RTVTK, 06:00 - 06:02
Pregled programa, 06:02 - 06:04
Muzički predah, 06:13 - 06:30
BOKAVIĆKO BRDO, kulturno-zabavni program, 14:50 - 14:56
EPP BLOK, 15:56 - 16:00
KARAVANA KROZ TURSKU: TURANKOJ, 18:35 - 18:41
Majski cvijet, 18:49 - 18:53
EPP BLOK, 18:56 - 19:00
EPP BLOK, 19:25 - 19:26
Volim ovo mjesto, 19:37 - 20:30
TARIH, BUREK, 21:55 - 22:00
PLAĆEN U CJELOSTI, igrani film 16+, film 22:00 - 23:39 Trenutno na programu