Moja zemlja, putopisna reportaža, 13:05 - 14:05
Prvak, film 15:50 - 17:55
Smanji gas!, serija 18:25 - 19:00
Bilo jednom..., 19:45 - 20:00
MESS 2023., hronika, 22:55 - 23:20