Potpuna obustava saobraćaja na lokalnoj cesti Zavidovići - Biljačić

Dešavanja

Grad Zavidovići obavještava građane i korisnike lokalnog puta Zavidovići – Biljačić da će u periodu od 21.5 do 20.6.20224. godine uslijediti potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici lokalnog lupa a zbog izvođenja radova na sanaciji pomenute ceste III faza.

Radove na sanaciji dijela pomenute lokalne cesti izvodit će preduzeće “GEO-PUT” d.o.o. Maglaj.

Saobraćaj se usmjerava na nerazvrstanu cestu Dubravica-Borosi-Vrbica-Biljačić.

Zdici.info