Potpisan Ugovor o radovima na sanaciji objekta Društvenog doma u MZ „Mećevići“ i za izvođenje radova na sanaciji fasade na Gradskoj sportskoj dvorani – donja bočna strana

Dešavanja

Nakon što je nadležna gradska služba okončala postupke javnih nabavki Gradonačelnik Hašim Mujanović, sa najpovoljnijim ponuđačima, potpisao je Ugovor o sanaciji objekta društvenog doma u MZ „Mećevići“ u II fazi projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i Ugovor o izvođenju radova na sanaciji fasade na Gradskoj sportskoj dvorani – donja bočna strana.

Ugovorom o sanaciji objekta društvenog doma u MZ „Mećevići“ u II fazi projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ predviđena je zamjena prozora, vanjskih i unutarnjih vrata uz bojenje unutarnjih zidova i plafona bojom otpornom na habanje i vlagu. Predviđena je zamjena umivaonika sa slavinom kao i uređenje elektroinstalacija. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 31.110,30 KM a sredstva su obezbijeđena od strane UNDP-a kroz projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i iz Budžeta Grada Zavidovići. Izvođač radova: Obrt „Meta-B“ Zavidovići.

Projekat sanacije fasade na Gradskoj sportskoj dvorani – donja bočna fasada predviđa izradu termo fasade u površini od 330,25 kvadara, demontažu postojećih olučnih vertikala i ugradnju novih oluka sa nabavkom čeličnih nosača, demontažu postojeće dotrajale lamperije i podkonstrukcije potkova uz ugradnju čeličnog bojenog lima i izradu limenog potkova, kao i zamjenu i ugradnju limenih okapnica i klupica na postojećoj ALU stolariji. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 26.426,50 KM a za najpovoljnijeg ponuđača odabrano je Privredno društvo „DKM Gradnja“ d.o.o. Maglaj. Sredstva za ovu namjenu osigurana su od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta i iz Budžeta Grada Zavidovići.

Gradonačelnik Hašim Mujanović zadovoljan je saradnjom Grada Zavidovići i UNDP-a u projektu „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i odobrenim sredstvima Federalnog ministarstva kulture i sporta. Zahvaljujući ovoj korektnoj saradnji bit će realizovana dva značajna projekta za Grad Zavidoviće, korisnike objekta Gradske sportske dvorane i Društvenog doma u Mjesnoj zajednici „Mećevići“. Grad Zavidovići i u narednom periodu podržavat će aktivnosti ove vrste kroz saradnju s višim novima vlasti i drugim organizacijama koje iskažu interes za ulaganjem finansijskih sredstava na području Zavidovića.

Izvorni Članak: zavidovici.ba