Ponovno brojanje glasačkih listića na biračkom mjestu OŠ Gostović

Dešavanja

Centralna izborna komisija BiH je tokom večerašnje hitne sjednice donijela Naredbu kojom se Glavnom centru za brojanje naređuje brojanje glasačkih listića na pojedinim biračkim mjestima iz osam osnovnih izbornih jedinica. Riječ je o Tesliću, Zavidovićima, Kaknju, Petrovcu, Gacku, Gradačcu, Srebreniku i Gradišci.

Naredbom je obuhvaćeno i brojanje glasova birača koji su glasali na redovnom biračkom mjestu u Generalnom konzulatu u Minhenu, odakle je glasački materijal stigao u Glavni centar za brojanje nakon utvrđivanja izbornih rezultata a prije njihovog potvrđivanja.

U Zavidovićima će se prebrojavati glasovi na biračkom mjestu 077A023 – OŠ Gostović za nivo Općinskog vijeća po kandidatima političkog subjekta SDA – Stranka demokratske akcije.

CIK je saopćio da će nova ponovna brojanja početi 10. decembra 2020. godine oko 09:00 sati u Glavnom centru za brojanje u Sarajevu (Zetra) a u skladu sa dinamikom brojanja glasačkih listića iz prethodnih naredbi.

“Naredba će biti objavljena na web stranici Centralne izborne komisije BiH i smatrat će se da je na taj način dostavljena svim učesnicima u izbornom procesu”, saopćeno je iz CIK-a.

U skladu sa članom 5.31 Izbornog zakona BiH kandidati političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i nezavisni kandidati i kandidat s liste pripadnika nacionalnih manjina koji se pojavljuju na glasačkom listiću za koji se vrši ponovno brojanje, kao i drugi akreditirani posmatrači, mogu biti prisutni u toku ponovnog brojanja.

Zdici.info