Očekuje li građane Zavidovića poskupljenje komunalnih usluga ?

Dešavanja

Danas sa početkom u 14 sati bit će održana 14. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići.

Jedna od tačaka dnevnog reda je Nacrt Odluke o usvajanju Cjenovnika komunalnih usluga i načina plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik” d.o.o. Zavidovići.

-Za razliku od prethodnog, novim cjenovnikom predviđeno je povećavnje većeg asortimana usluga kojeg će ovaj put osjetiti svaki građanin naše lokalne samouprave.
Tako je novim cjenovnikom predviđeno povećanje sljedećih usluga:
1. cijena komunalnog otpada po članu
2. cijene vode po m³,
3. cijene kanalizacije po m³,
4. cijene grijanja po m² i
5. cijene čišćenja, održavanja zelenih površina i zimske službe
Novim cjenovnikom predviđeno je povećavnje cijene prikupljanja, odvoza i deponovanja otpada za fizička lica sa 3.17 KM po članu domaćinstva na 3,56 KM po članu odnosno sa 13,57 KM na 15,21 KM za domaćinstva sa 5 i više članova.
Novim cjenovnikom predviđa se povećanje cijene vode sa postojećih 0,82 KM/m³ na 1.09 KM/m³ za fizička lica i sa 1,40 KM/m³ na 1,87 KM/m³ za pravna lica.
Za nevladine organizacije, udruženja i vjerske zajednice predviđeno je povećanje cijene vode sa 1,17 KM/m³ na 1,56 KM/m³.
Kada je u pitanju kanalizacija, novim cjenovnikom predviđa se povećanje cijene kanalizacije sa postojećih 0,23 KM/m³ na 0,32 KM/m³ za fizička lica i sa 0,47 KM/m³ na 0,63 KM/m³ za pravna lica.
Za nevladine organizacije, udruženja i vjerske zajednice predviđeno je povećanje cijene kanalizacije sa 0,35 KM/m³ na 0,47 KM/m³.
Cijena grijanja, novim cjenovnikom, povećava se sa postojećih 2,81 KM/m² na 4,31 KM/m² za fizička lica i sa 5,90 KM/m² na 9,03 KM za pravna lica.

Zdici.info