Obavijest za javnost o obustavljanju saobraćaja

Dešavanja

Obustavlja se saobraćaj u periodu od 28.03.2023. do 07.04.2023. godine na lokalnoj cesti Zavidovići-Biljačić zbog izvođenja radova na sanaciji pomenute ceste. Radove na sanaciji dijela pomenute lokalne ceste izvodi preduzeće ”GEO-PUT” d.o.o. Maglaj, a prema Ugovoru broj:02-11-2277/22-AP-21 od 02.11.2022.godine.
Saobraćaj se usmjerava na nerazvrstanu cestu Dubravica-Borosi-Vrbica-Biljačić.
Saobraćajne znakove zabrane i usmjeravanja saobraćaja, postavit će sa obe strane dionice društvo ,,GEO-PUTʼʼ d.o.o. Maglaj.

Izvorni Članak: zavidovici.ba