Mujanović: Neminovna je činjenica da treba doći do povećanja cijena komunalnih usluga

Dešavanja

Saopštenje gradonačelnika Mujanovića objavljeno na njegovom facebook profilu prenosimo u cjelosti.

Danas sam sa sjednice Gradskog vijeća povukao tačku dnevnog reda: “Prijedlog Odluke o usvajanju Cjenovnika komunalnih usluga i načina plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik” d.o.o. Zavidovići sa Prijedlogom Cjenovnika komunalnih usluga i načinu plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik” d.o.o. Zavidovići, sa Izvještajem oprovedenoj javnoj raspravi”.

Ovo sam učinio iz razloga što sam tokom izrade Prijedloga koristio godišnji odmor te nisam imao uvid u izradu materijala.

Smatram da Prijedlog treba vratiti na doradu zato što nisu uvaženi prijedlozi građana izneseni tokom javne rasprave, prijedlozi gradskih vijećnika i političkih partija prilikom usaglašavanja i usvajanja Nacrta pomenute Odluke i Cjenovnika.

Neminovna je činjenica da treba doći do povećanja cijena komunalnih usluga radi kretanja cijena na tržištu, ugroženosti poslovanja JKP “Radnik” d.o.o. Zavidovići kao i radi poboljšanja uslova rada uposlenicima ovog Preduzeća na terenu.
Dio poskupljenja morat će podnijeti krajnji korisnici usluga-građani, dio će biti namiren iz Gradskog budžeta a dio kroz reorganizaciju rada samog JKP “Radnik” d.o.o. Zavidovići.

Moj stav, stav vijećnika i političkih partija je da povećanje cijena bude maksimalno do 20% za svaku stavku.
Isto nije ispoštovano od priređivača Prijedloga Odluke i Cjenovnika.

Stavove građana i političkih predstavnika ću ispoštovati, te ću za narednu sjednicu Vijeća dostaviti prijedlog za koji su predstavnici stranaka iskazali spremnost da takav prijedlog i podrže.

Zdici.info