Ključne usluge BH Telecoma funkcionišu bez značajnijih smetnji

Dešavanja

Obavještavamo korisnike usluga BH Telecoma da, uprkos padu elektroenergetske mreže na području šireg regiona, usluge telekomunikacija funkcionišu bez značajnijih smetnji.

Ističemo da ključne platforme i sistemi BH Telecoma nesmetano rade, ali se kontinuirano prati situacija i poduzimaju sve neophodne aktivnosti kako bi sve ustanove od javnog značaja i poslovni korisnici imali osigurano uredno korištenje telekomunikacijskih usluga.

Također, obavještavamo korisnike da naš sistem omogućava nesmetano funkcionisanje u najvećem dijelu i bankarskog sistema, te korištenje bankomata. Pouzdanost i kontinuitet naše usluge nam je prioritet i adekvatnu pripremljenost i kvalitetan odgovor sistemi BH Telecoma su demonstrirali i u ovoj kriznoj situaciji, koju, posebno u razmjerama u kojima se desila, niko nije mogao predvidjeti.

U narednom periodu ćemo pratiti stanje i izvještavati korisnike o stanju telekomunikacijskog saobraćaja u mreži BH Telecoma. Zahvaljujemo se korisnicima na strpljenju.

Zdici.info