Gradonačelnik održao hitan sastanak sa direktorom JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići

Dešavanja
JKP

JKP "Radnik" Zavidovići

Zbog sve većeg, opravdanog, nezadovoljstva građana Zavidovića nekvalitetnim pružanjem usluga od strane JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići Gradonačelnik Hašim Mujanović održao je hitan sastanak sa direktorom ovog javnog preduzeća.

Na sastanku su razmotrene mjere koje se mogu poduzeti na otklanjanju nedostataka i poboljšanju usluga kroz redovnije i bolje održavanje zelenih površina, parkova, parkinga i svega onog što narušava sliku našeg grada. Naglašeno je da Grad Zavidovići redovno izdvaja finansijska sredstva za održavanje higijene u gradskoj sredini, te je stoga uprava ovog preduzeća pozvana da hitno pristupi poslovima iz svoje nadležnosti u smislu redovnijeg i kvalitetnijeg košenja trave, kupljenja i odvoza na deponiju kao i redovnije pranje ulica, održavanje trotoara, odvoda i ivičnjaka.

Obzirom da građani negoduju i zbog neadekvatnog odvoza smeća iz gradske zone, a što je posebno primjetno u dane vikenda, direktoru je skrenuta pažnja i na potrebu redovnijeg odvoza smeća ili postavljanja dodatnih kontejnera na postojećim lokacijama radi sprečavanja odlaganja otpada pored kontejnera usljed njihove prenatrpanosti.

Gradonačelnik je naglasio da Gradska uprava neće više tolerisati ničiji nerad a u slučaju da uposlenici i Uprava JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići ne počnu izvršavati ugovorene usluge Grad Zavidovići će biti primoran odabrati drugog izvođača radova na održavanju zelenih površina i čistoće u našem Gradu.

Direktor Amer Halilović istakao je da JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići svoje obaveze ispunjava u skladu sa Planom održavanja javnih površina, čišćenja i pranja ulica ali da zbog nedostatka radne snage nije u mogućnosti vršiti kvalitenije usluge nego što to sada čini ovo preduzeće. Naglasio je da je veliki broj radnika, cijela jedna smjena, na bolovanju. Također, direktor je tom prilikom kazao i da su vremenske neprilike tokom cijelog proljeća uticale na kvalitet pružanja usluga.

Gradonačelnik Hašim Mujanović radnicima je pružio punu podršku a direktoru je napomenuo da radnicima na terenu treba omogućiti kvalitetnije uslove rada i bolje plate čime će biti spriječeno njihovo napuštanje preduzeća u potrazi za kvalitetnijim i boljim radnim uvjetima. Također, Gradonačelnik poziva i Gradsko vijeće da se uključi u rješavanje ovog gorućeg problema uz napomenu da je Gradsko vijeće jedino ovlašteno da vrši smjenu uprave javnih preduzeća kao i nadzorne i upravne odbore.

 

Izvorni Članak: zavidovici.ba