Aktivisti upozoravaju da je problem nelegalne eksploatacije šljunka još uvijek prisutan u Zavidovićima, Maglaju i Žepču

Dešavanja

Aktivisti neformalnih grupa građana koje se bore protiv nelegalne eksploatacije šljunka u slivu rijeke Bosne na teritoriji Maglaja, Zavidovića i Žepča su organizovali ulične akcije kako bi građanima ukazali na ogromnu devastaciju koja se dešava u slivu rijeke Bosne kao posljedica višegodišnjeg nekontrolisanog kopanja šljunka.

“I dalje smatramo da problem neadekvatne, nekontrolisane, i najčešće koruptivne, eksploatacije šljunka, postoji više od 20 godina, a posljedice njegovog postojanja su višestruke i najviše se ogledaju u uništavanju korita, prvenstveno rijeke Bosne, poljoprivrednog zemljišta uz vodotok, te direktnom ugrožavanju stambenih i poslovnih objekata, saobraćajnica u blizini korita rijeke i druge. Posebno je zabrinjavajuće što domaći šljunkari nisu zainteresovani da se prijavljuju na Javne pozive, jer im je isplativije nabavljati švercovani šljunak iz drugog entiteta, nego da ulaze u proceduru pribavljanja vodnih saglasnosti i izrade elaborata”, kaže Zumra Gušo iz aktivističke grupe iz Maglaja.

Aktivisti su iskoristili priliku da informišu građane o narednim aktivnostima neformalne grupe, te da posebno naglase značaj uključivanja građana i lokalne zajednice u borbu protiv ovog dugogodišnjeg problema. Dodali su da je nekontrolisana eksploatacija šljunka zajedno sa nečišćenjem korita rijeka od nekomercijalnog materijala i mulja, jedan od glavnih uzroka katastrofalnih poplava koje su zadesile ovo područje 2014. godine.

“Prošlog mjeseca smo organizovali u Žepču Okrugli sto pod nazivom „Zaštitimo vodotok rijeka Bosne i Krivaje – STOP nelegalnom vađenju šljunka” na kojem smo usvojili deset Zaključaka. Jedan od zaključaka je i potreba za većim nadzorom nad eksploatacijom šljunka i otkrivanje nelegalnih radnji kroz foto dokumentovanje i slanje nadležnima na procesuiranje. To će nam biti u fokusu u narednom periodu. Takođe je bitna i saradnja sa mještanima na terenu u cilju predlaganja kritičnih mjesta za čišćenje korita”, dodaje Cvjetko Udovičić iz NGG za Zavidoviće i Žepče.

Podsjećamo, neformalne grupe građana „Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka u Maglaju“ i “Spriječimo nelegalnu eksploataciju šljunka na području Zavidovića i Žepča” se zalažu za konkretno definisan zakonski okvir za dodjeljivanje koncesija i davanje administrativnih dozvola za eksploataciju, sa preciziranim količinama očišćenog materijala i eksploatiranog šljunka. Time se obezbjeđuju uređena korita rijeka, što će dovesti i do toga da su građani efikasnije zaštićeni od mogućih poplava.

Aktivisti nastavljaju svoju borbu i pozivaju sve građane i građanke da im se pridruže i da i oni svojim aktivnostima doprinesu sprečavanju nelegalne i nekontrolisane eksploatacije šljunka u slivu rijeke Bosne.

Posjetite Facebook stranicu i podržite kampanju

Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka u Maglaju, Zavidovićima i Žepču

Zdici.info