Završena prva sjednica Općinskog vijeća - Prijedlozi, rasprave i kritike

Dešavanja

Cijelu sjednicu Općinskog vijeća možete pogledati na linku iznad.

Nakon 1. tačke dnevnog reda i vijećničkih pitanja, Općinsko vijeće je jednoglasno usvojilo Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Općine Zavidovići za period 1. 1. – 31. 3. 2021. godine.

U okviru 3. tačke, Nacrt Budžeta općine Zavidovići za 2021. godinu, poslije prezentacije Pomoćnika načelnika za ekonomske poslove poslove i poduzetništvo Džeraldine Miličević, općinski vijećnici su uzeli učešće u diskusiji i iznijeli svoje prijedloge na Budžet.

U okviru 4. tačke Nacrt odluke o izvršenju Budžeta Općine Zavidovići za 2021. godinu usvojen je zaključak odluke o upućivanju na javnu raspravu osvojen s 24 glasova “ZA” i pet suzdržanih.

U 5. tački dnevnog reda a koja se tiče Prijedloga Odluke o odobravanju kreditnog zaduženja JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići i davanje garancije/mjenice Općine za kreditno zaduženje kod Razvojne banke FBiH, je odlučeno da se raspravlja po skraćenom postupku, a što je kritikovao vijećnik SDP-a Igor Šimšić.

Zatim se glasalo o prijedlogu vijećnika Ferida Kaknjaševića kojom bi se zadužio Općinski načelnik da u periodu od šest mjeseci, odnosno, godinu dana napravi plan odvoza smeća iz prigradskih i seoskih naselja i saniranja divljih deponija, odvoza građevinskog otpada i sličnim aktivnostima, a za što je glasalo 26 vijećnika, dva su bila protiv, a jedan suzdržan.

Prijedloga Odluke o odobravanju kreditnog zaduženja JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići i davanje garancije/mjenice Općine za kreditno zaduženje kod Razvojne banke FBiH su podržala 24 vijećnika, a protiv je bilo pet.

Izvještaj Komisije i Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na rang-listu najboljih kandidata za poziciju predsjednika i članova u Nadzornom odboru JKP “Radnik” d.o.o. Zavidovići je podržan jednoglasno, a zatim se prešlo i na ostale tačke dnevnog reda koje se uglavnom tiču odluke o davanju na korištenje poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Zavidovići koje su podržali svi vijećnici, osim po tački 24. gdje je bilo 25 suzdržanih, te dva protiv i dva neizjašnjena.

Sjednica je završena u 23:18h.

Zdici.info