Zavidovići: Općinski načelnik održao sastanak sa predstavnicima Roma

Dešavanja

Općinski načelnik Dr. sci. Hašim Mujanović održao je sastanak, 26.04.2021. godine, sa predstavnicima Roma i pomoćnicima načelnika Službe za upravu ekonomskih poslova i poduzetništvo i Službe za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu.

Povod održanog sastanka su organizovani protesti Roma zbog zabrane rada na pijaci polovne robe – buvljak.

Pijaca polovne robe ne radi zbog zabrane rada kantonalne inspekcije koja je izdala rješenje o zabrani rada i djelovanju Roma na ovoj pijaci.

Razlog zabrane rada na pijaci polovne robe je odluka kantonalne inspekcije koja zahtjeva od prodavaca polovne robe da se registruju i potpišu ugovore sa vlasnikom placa, odnosno prostora pijace, a uslov za registraciju je da moraju imati diplomu osnovnog obrazovanja.

Općinski načelnik je istakao da je odluku o zabrani rada donijela kantonalna inspekcija, ali da je spreman pružiti podršku u okviru zakonskih mogućnosti. Predstavljeno im je da mogu ostvariti svoja prava ali da trebaju ispoštovati zakonske obaveze.

Želja načelnika je da Romi budu uzorni članovi zajednice, navodi da postoje problemi kao i u cijeloj državi Bosni i Hercegovini, ali smatra da uz međusobnu toleranciju i saradnju mogu prevazići probleme, te zajedničkim nastojanjima, postizati nove uspjehe u uključivanju Roma u sve segmente društvenog života.

Općina Zavidovići godinama, u okviru svojih mogućnosti, pomaže romsku zajednicu na području Zavidovića.

Zdici.info