Zavidovići na starim kartama i prva tri popisa stanovništva za vrijeme Austro-Ugarske Monarhije

Dešavanja

Piše: ISMET (H) FAZLIĆ

U osmanskom periodu za vrijeme Topal Osman paše u Bosni su od 1861. do 1869. godine izvršena  prva precizna mjerenja Bosne i Hercegovini, koja su na poziv bosanskog namjesnika radili austrijski geometri i kartografi. Na osnovu putopisa i starih karata koji su danas dostupni javnosti, vidimo da su kartografi sa zapada  i u ranijem periodu osmanske vlasti tajno dolazili i izrađivali karte Bosne. Nakon okupacije Bosne od strane Austro-Ugarske monarhije, državni geometri radili su naknadne katastarske premjere (izmjere), što je rezultiralo boljim i preciznijim kartama.

Stare historijske karte Habsburške, odnosno Austro-Ugarske, monarhije danas su dostupne i mogu se pregledavati na internet stranici: Mapire, gdje ćete naći vrlo precizno ucrtanu većinu  naselja koja danas čine općinu  Zavidovići. Podsjetićemo da se 300 godina ranije u opširnom popisu bosanskog sandžaka iz 1565. godine popisana naselja nahije Maglaj u kojem su spomenuta sela Zavidovići, Vinište, Potkleče i Dubrave, Mahoje, Kovilj i Rujnica, Svinjašnica, Sjeverne Gare, Hrge, Vozuća, Prilug i dr.

U tri posljednja popisa stanovništva za vrijeme Osmanskog carastva na prostoru današnje Bosne i Hercegovine (bez Novog Pazara i dijelova Hercegovine koji su pripojeni Crnoj Gori) pobrojano je slijedeći broj osoba:

1851. godine: 1.022.000 osoba
1871. godine: 1.026.000 osoba
1876. godine: 1.051.485 osoba

Do osnivanja općine Zavidovići 1911. godine naselja su bila u sastavu tri kotara: Maglaj, Žepče i Do(l)nja Tuzla. Značajno je što se tiče Zavidovića i Bosne I Hercegovine  općenito to  što se izrada karata (1882) poklapa sa popisom stanovništva (1879), što je idealno za uspoređivanje i dobra polazna osnova kako bi se mogle pratiti demografske, urbane i religijske prilike na prostoru naše općine u posljednjih 145 godina.Stoga stare karte i popisi stanovništva, pored vrijednih historijskih podataka, predstavljaju i vrlo važan segment naše kulturne baštine koju je teško falsificirati, prije svega jer se radi o prilično egzaktnim podacima o(;i) vremenu  u kojem su nastale. Zato je u razvijenim društvima od izuzetnog značaja zaštita, čuvanje, obrada i analiza ove materije, zapravo je redovna praksa. Nakon okupacije Bosne 1878. godine pa sve do 1895.godine u razmaku od sedamnaest  godina bila su tri popisa stanovništva;.

Prvi popis stanovništva izvršen je 1879. godine službenog naziva “Haupt-Uebersicht der politischen Einteilung von Bosnien und der Hercegovina-Glavni pregled političkog razdijeljena Bosne i Hercegovine, 16.06.1879.”.

– Drugi  popis izvršen je 1885. godine službennog naziva “Ortschafts und Bevölkerung – Statistik von Bosnien und der Hercegovina”-statistika mjesta i žiteljstva Bosne i Hercegovine, 01. maj 1885.”.

-Treći  popis izvršen je 1895. godine službenog naziva  “Hauptresultate  der volkszahlung in Bosnien der Hercegovina- Glavni rezultati popisa žiteljstva u BiH- od 22. aprila 1895.”

Ovaj posljednji popis bio je  je najobuhvatniji, s obzirom da ima oko 891. stranica. Radi lakšeg pregleda napravili smo šest tabela u kojima su tabelarno prikazana naselja i broj popisanog stanovništva u prva tri popisa, dakle u prvih 16 godina pod Austro-Ugarskom monarhijom.

Zavidovići na starim kartama i prvi popisi stanovništva

TABELA POPIS 1895.

 

 

 

Zdici.info