Zavidovići: Centar za kulturu "Dječiji svijet" organizovao svojim mališanima radionicu "Uzmi me za ruku"

Zabava

World Vision BiH, kao organizacija koja za misiju i viziju ima zaštitu dječijih prava, kroz svoje centre realizuje niz svakodnevnih aktivnosti kako bi kroz osnovne poruke upućene društvu, lokalnoj zajednici, odraslima ukazali i skrenuli pažnju koliko je važno brinuti se o djeci i njihovim osnovnim pravima.

Porukom “Djeca prije svega svaki dan” na Međunarodni dan prava djece koji se obilježava 20. novembra želi se ukazati koja su dječija prava, a za koja su odrasli odgovorni, zaduženi i obavezni da rade u najboljem interesu djeteta.

Centar za razvoj životnih vještina kod djece i mladih “Dječiji svijet” Zavidovići organizovala je sa svojim mališanima radionicu 20.11.2015. godine “Uzmi me za ruku” te kroz osnovne poruke mališana pokazala roditeljima koji posjećuju i dovode svoju djecu osnovne poruke koje ovaj dan nosi.

Napominjemo, da je isti dan u našem Centru za djecu i mlade održano predavanje na temu  “Sigurnost pješaka, djece i mladih i vozača m/v i vozača mopeda u saobraćaju” te smo i na taj način ukazali na neka od osnovnih prava djece koja se moraju poštovati naročito od strane odraslih.
Cilj akcije Centra sa djecom i mladima bio je skrenuti pažnju građana putem medija na nizak nivo poštivanja dječijih prava, kao i promovisati prava među stanovništvom koje u principu pokazuje nizak nivo svijesti o dječijim pravima uopšte.

(Zdici.info)