Zavidovići bi uskoro mogli dobiti status grada!

Dešavanja

Foto: media 4K

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je, u skladu sa Zakonom o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH i na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, utvrdila prijedloge šest zakona o uspostavljanju gradova.

Ovim zakonima se određuju njihove teritorije, propisuje svojstvo, tijela, način izbora gradskih vijeća i gradonačelnika, uređuje donošenje privremene statutarne odluke, donošenje statuta, raspisivanje izbora i druga pitanja od značaja za primjenu ovoga zakona.

Riječ je o sadašnjim općinama Stolac, Bosanska Krupa, Lukavac, Konjic, Orašje i Zavidovići. Ovih šest zakona je Parlamentu FBiH upućeno na usvajanje po skraćenoj proceduri.

Sticanjem stausa grada lokalne samouprave mogu potencijalno ostvariti određene prednosti u korištenju pretpristupnih fondova Evropske unije, posebno nakon što Bosna i Hercegovina dobije status kandidata za članstvo u Uniji, tako da je to proces koji svakako treba podržati.

Zdici.info