Zašto je bitan 15. novembar?

Sponzorisano

U Bosni i Hercegovini se 15. novembra održavaju lokalni izbori na koje možda niste planirali izaći jer ne vidite koji je smisao toga, ali vaš glas na lokalnim izborima je itekako bitan i u sveukupnom broju ima mnogo veću težinu za vaš kvalitet života nego na opštim izborima.

Na lokalnim izborima birate vlast koja će se u naredne četiri godine, između ostalog, brinuti o kvalitetu zdravstvene zaštite, predškolskom obrazovanju, životnoj sredini, vodosnabdijevanju, infrakstrukturi, putevima, radu lokalne uprave, odnosno o stvarima koje su presudne za kvalitet vašeg života, a u nadležnosti su lokalne vlasti.
O ovome odlučujete na lokalnim izborima.

Mi vjerujemo da u životu postoje važnije stvari od hladnih ekonomskih statistika i procenata BDP-a koji ne govore mnogo o svakodnevnom životu pojedinca. Sada je vrijeme da mišljenje građana bude usmjerenje daljeg rada lokalnih vlasti.

Šta bi vama vašoj lokalnoj zajednici poboljšalo kvalitet života?
Tražite to od kandidata na izborima – Ti ih biraš i biraj kvalitet!
Spot je nastao u okviru projekta „Veća odgovornost lokalne vlasti za kvalitet života građana/ki” koga implementiraju Centri civilnih inicijativa (CCI).

Zdici.info