Vodosnabdijevanje prostorne cjeline „Pašin Konak“

Dešavanja
Foto: Zavidovici.ba

Foto: Zavidovici.ba

U prethodnih nekoliko dana otpočela je realizacija Ugovora potpisanog 07.01.2021. godine a radi se o izgradnji još jedne faze vodovodne mreže za prostornu cjelinu „Pašin Konak“.

Nakon provedenog postupka javne nabavke za izvođača radova izabrano je preduzeće GP „Heldovac“ d.o.o. sa ponuđenom najnižom cijenom radova u iznosu od 201.649,50 KM sa PDV-om a rok za izvođenje radova je 90 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Projekt se finansira iz sredstava vodnih naknada Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu.

Izvođač se obavezuje da radove koji su predmet ovog Ugovora izvrši prema projektno-tehničkoj dokumentaciji, opisu, nacrtima, predmjerima i predračunu radova i ostalim uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji.

Važno je spomenuti da je vodosnabdijevanje prostorne cjeline „Pašin Konak“ zahtjevan projekt za čiju potpunu realizaciju su potrebna značajna finansijska sredstva a koja se ne mogu obezbijediti samo kroz općinski budžet već je potrebna i pomoć viših nivoa vlasti.

Općinski načelnik Mujanović ovom prilikom ističe posebnu zahvalnost Vladi Zeničko-dobojskog kantona kao i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na pomoći pri realizaciji ovog projekta kao i drugih projekata koji su realizovani na području općine Zavidovići, a također i projekata čija realizacija slijedi u narednom periodu.

Izvorni Članak: www.zavidovici.ba