Vlast u Zavidovićima smanjila sredstva za nezaposlene porodilje

Dešavanja

Prethodni mandat Klub vijećnika OO SDP BiH Zavidovići inicirao je transfer za nezaposlene porodilje sa područja općine Zavidovići zahvaljujući kojem je 128 zavidovićkih porodilja, u 2020. godini, ostvarilo pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 200 KM.

Ovim transferom, direktno na ime socijalne politike jačanja nataliteta, iz budžeta općine Zavidovići izdvojeno je 25.600,00 KM.

Nacrtom budžeta za 2021. godinu, Općina planira da izdvoji na ime ovog transfera samo 10.000,00 KM iako su nadležne službe i načelnik upoznati sa izvršenjem trasfera za nezaposlene porodilje u 2020. godini.

Ukoliko kroz javnu raspravu ne bude uvažen zahtjev za povećanje transfera nezaposlenim porodiljama, Klub vijećnika SDP-a u Općinskom vijeću Zavidovići uložit će amandman na prijedlog budžeta a po osnovu povećanja transfera nezaposlenim porodiljama sa područja općine Zavidovići.

Izvorni Članak: www.sdp.ba