U Sloveniju samo uz PCR test iz EU-a ili "šengena", test iz BiH ne važi

Dešavanja

U Sloveniju je od danas moguć ulazak bez odlaska u karantin samo sa negativnim PCR testom iz EU, odnosno šengenskog područja, i to ne starijeg od 24h, navodi se u odluci objavljenoj na sajtu slovenačke ambasade u Beogradu. Novom odlukom više nije moguće ulaziti sa negativnim PCR testom koji je urađen u institucijama u Srbiji ili drugoj državi van EU, odnosno šengenskog područja, upozorava se.

Kako se navodi, ulazak u Sloveniju iz države na crvenoj listi (i Srbija) bez upućivanja u karantin kod kuće ili bez prilaganja negativnog rezultata testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2 dozvoljava se samo za sedam izuzetaka, i to:

1. Prekogranični dnevni radni migrant, koji je u radnom odnosu u jednoj od država članica Evropske unije ili drugoj državi šengenskog područja, za šta ima dokaz, odnosno potpisanom izjavom dokazuje razlog za prelazak granice kao dnevni radni migrant i vraća se u roku od 14 sati od prelaska granice;

2. Lice koje je upućeno na ili sa izvršenja zadataka u sektoru međunarodnog prevoza i to pri prelasku granice dokazuje “Potvrdom za radnike u sektoru međunarodnog prevoza”, potvrdom Komisije o izvođenju zelenih voznih pojaseva ili drugim odgovarajućim dokumentom iz kog se može videti da ga je uputio poslodavac;

3. Osoba koja vrši prevoz robe u Sloveniju ili iz Slovenije u privrednom saobraćaju, kao i za teretni saobraćaj u tranzitu i napušta Sloveniju u roku od osam sati po prelasku granice;

4. Osoba koja putuje u tranzitu kroz Sloveniju i napušta je najkasnije u roku od šest sati po ulasku;

5. Predstavniku stranog bezbednosnog organa (policije ili pravosuđa), koji izvršava zvanični zadatak i napušta Sloveniju čim je to po izvršenju zadatka moguće;

6. Osoba koja je dovezena u Sloveniju spasilačkim ili sanitetnim vozilom, kao i pratećoj zdravstenoj pratnji u tom vozilu;

7. Osoba sa diplomatskim pasošem

Kako se navodi, više ne važe izuzeci zbog uključenosti u vaspitanje i obrazovanje, zbog hitnih poslovnih razloga, zbog planiranog hitnog zdravstvenog pregleda ili zahvata, za dvovlasnike ili zakupodavce zemljišta u pograničju ili na obe strane državne granice, zbog održavanja kontakata sa članovima uže porodice, radi pristupa prodavnicama i uslugama u susednoj državi.

Dakle, u ovim slučajevima je potrebno imati negativan test, inače će lice biti upućeno u karantin, naglašavaju u ambasadi Slovenije.

Izvorni Članak: rs.n1info.com