U nedjelju izbori za savjete mjesnih zajednica Općine Zavidovići

Dešavanja
Zgrada općine Zavidovići

Zgrada općine Zavidovići

Na području Općine osnivaju se mjesne zajednice kao obavezan oblik mjesne samouprave putem kojih građani sudjeluju u odlučivanju o poslovima iz samoupravnog djelokruga i lokalnim poslovima koji neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad. Izbori će se održati 30.06.2019. godine (nedjelja) od 07:00 do 19:00 sati.

Mjesno područje je teritorijalno određeni dio mjesne zajednice gdje građani mogu ostvarivati svoje zajedničke interese i potrebe, a čini privrednu i društvenu cjelinu. Savjet mjesne zajednice biraju građani s područja mjesne zajednice koji imaju opće biračko pravo.

Građani ove lokalne zajednice na pomenutim izborima imaju priliku izabrati svoje predstavnike, tajnim glasanjem, sa mandatom te pravima i obavezama propisanim Statutom Općine Zavidovići i Pravilima mjesnih zajednica Općine Zavidovići.

Dakle, pozivaju se građani s područja mjesnih zajednica da izađu na izbore i glasaju za prijavljene članove Savjeta mjesnih zajednica koji će biti spremni da sarađuju s Općinskim načelnikom i Općinskim vijećem u cilju realizacije programskih ciljeva i kapitalnih ulaganja. Učešće izabranih kandidata u različitim lokalnim pitanjima od direktne je važnosti za potrebe stanovnika mjesne zajednice.

Razvoj svakog područja počinje sa ljudima u mjesnim zajednicama, a on se temelji na inicijativi, uključivanju, energiji, znanju, vještinama i optimizmu mještana, posebno članova Savjeta mjesnih zajednica stoga je bitno odabrati pravu osobu koja će biti dovoljno motivisana i kompetentna za unapređenja kvalitete života u vašoj mjesnoj zajednici.

PREUZIMANJE: Zbirna lista prijavljenih kandidata u mjesnim zajednicama za 2019. godinu

Zdici.info