Svjetski dan Roma, 8. april

Zabava

Svjetski dan Roma, 8. april, obilježava se u čast Prvog kongresa Roma, održanog 8. aprila 1971. godine u Londonu. Ovaj datum smatra se jednim od najvažnijih datuma u povijesti Roma.

Na tom kongresu sastali su se predstavnici Roma iz 14 zemalja svijeta. Najvažnija odluka bila je o prihvaćanju romske zastave i službene himne. Zastava se sastoji u donjen dijelu od zelene boje koja simbolizira zemlju (travu), a u gornjem dijelu od plave boje koja simbolizira nebo. Crveni kotač predstavlja putovanja i migracije Roma.

Službena himna Roma temelji se na staroj romskoj pjesmi “Đelem, đelem” (idem, idem), a za konačnu verziju himne zaslužni su Žarko Jovanović i Jan Cibulka. Prvi kongres Roma rezultirao je i proglašenjem službenog jezika . Romani chiba kao i službenim prihvaćanjem naziva Rom, što na romskom jeziku znači čovjek.

Danas, politička participacija Roma sve je jača. Romi su birani za zastupnike u najvišim državnim institucijama, tijelima, međunarodnim organizacijama, a romske organizacije postaju sve snažnije i sve imaju bolju poziciju. Međutim, postoji još mnogo toga što treba učiniti, posebno na polju obrazovanja, socijalne zaštite, zapošljavanja, stanovanja i zdravstvene zaštite.

Iskrene čestitke pripadnicima romske nacionalne manjine u BiH povodom obilježavanja Svjetskog dana Roma uz najbolje želje i nadu da će i u budućnosti nastaviti zajedničku borbu za bolji položaj Roma u Bosni i Hercegovini uputio je Općinski načelnik Hašim Mujanović.

Zdici.info