Što je bitno da razlikujemo između PCR i seroloških testova?

Život

Po čemu se tačno razlikuju PCR i serološki testovi i u koje svrhe se koriste, objašnjava genetičarka mr. Lana Salihefendić u novom videu serijala “60 sekundi o koroni”.

Lana Salihefendić je magistrirala genetiku na PMF u Sarajevu i radi u ALEA Genetičkom Centru. Jedna je od naučnika koja je sekvencirala Sars Cov 2.

“PCR testovi omogućavaju detekciju samog virusa, tj. nukleinske kiseline virusa. Trenutno su najpouzdaniji testovi i služe za dijagnosticiranje COVID-19 bolesti. Serološki testovi, s druge strane, detektuju antitijela koja se javljaju uslijed infekcije kao odgovor našeg imunog sistema na infekciju. Međutim, ova antitijela se pojavljuju u organizmu tek nekoliko dana do nekoliko sedmica nakon infekcije. S toga, pozitivan serološki test može ukazivati na to je osoba preboljela infekciju dok negativan test može ukazivati na to da je osoba tek nekoliko dana inficirana”, – kaže Salihefendić I objašnjava da se ovi testovi ne koriste pri dijagnostici, ali nam mogu dati odgovore na pitanja kolektivnog imuniteta, odnosno ko je u populaciji bio zaražen i koliko dugo nas dugo antitijela mogu štiti od ponovne infekcije. Serološki testovi također pomažu u identifikaciji osoba koje mogu biti davaoci plazme za liječenje oboljelih.

Zdici.info