Šta trebate znati o plinskim bocama: Najmanja neopreznost može biti kobna

Zabava

Kupujem na jednoj od benzinskih pumpi bocu sa plinom, a radnik je pregleda sa svih strana i pita je li ispravna boca.

Odgovaram da ne znam i pitam ga je li ta njegova koju mi zamjenjuje ispravna. To traje nekoliko minuta i kupim punu bocu sa plinom i sa strahom razmišljam jesam li dobila plin sa ispravnom bocom, ispričala nam je jedna Sarajka koja dugo kupuje plin na benzinskim pumpama, ali nakon eksplozije na Alipašinom Polju vodi više računa o svojoj sigurnosti.

U Sarajevu nekoliko firmi nude kućnu dostavu boca sa plinom i oni vode računa da je sve ispravno i po propisima. Kada se prvi put kupuje nova prazna boca za plin, za to treba izdvojiti 70 maraka. Građani da bi jeftinije prošli uglavnom boce kupuju preko oglasa na internetu ili novinama, jer su jeftinije, a ne znaju jesu li i ispravne. Zato se te boce nebi trebale kupovati, savjetuju stručnjaci.

Najvažni je atest

Šta je najvažnije znati o ispravnom rukovanju boce sa tečnim plinom ispričali su nam stručnjaci u Sarajevogasu. Kažu da je najvažnije da utvrde da li je boca atestirana. Zatim, kod priključivanja boce pune plinom trebaju nekoliko puta provjeriti da li je ispravno crijevo. Najbolje je ako je crijevo pancirno, nikako gumeno koje se može lako oštetiti. Zbog sigurnosti crijevo nakon nekoliko godina upotrebe treba zamijeniti novim.

Djeci naravno ne treba dozvoliti da rukuje bocom sa plinom. Boce napunjene tečnim plinom moraju biti zaštićene od nedozvoljenog utjecaja topline. Boce se priključuju samo u stojećem položaju, a tako se i skladišti. Ventili punih i praznih boca pri skladištenju moraju biti osigurani odgovarajućim maticama za zavrtanje i zaštitnim kapama. Boce sa tečnim plinom se ne smiju skladištiti u prostorijama ispod površine zemlje, u stepeništu, međuspratovima, prolazima kroz zgradu ili u njihovoj neposrednoj blizini. Boce sa tečnim plinovima mogu biti priključene na snadbjevačke uređaje, kao i na pojedinačne uređaje u domaćinstvima, samo kada je uređaj napravljen i ispitan od stručnog instalatera.

Sigurnosne mjere

Prepravku trošila za plin može vršiti samo proizvođač ili za to stručno i ovlaštena osoba. U prostoriji domaćinstva zapremine manje od 15 kubnih metara zabranjena je upotreba trošila za plin ako je potrošnja veća od od 250g/h, a trošilo nije spojeno na dimnjak ili poseban ventilacioni otvor. Ako se koristi dimnjak koji je namijenjen za odvođenje plinova nastalih pri sagorijevanju drugi vrsta goriva, trošila moraju imati osigurač koji zatvara dovod plina u slučaju gašenja plamena. Ventilacioni otvor, odnosno dimnjak mora imati takav kapacitet koji omogućava brzo i potpuno odvođenje plinova nastalih sagorijevanjem. U kupatilu i sobi za spavanje ne smije se upotrebljavati grijalica ili prenosna plinska infra-grijalica u čijem ormariću se nalazi sud plina. U domaćinstvu u kom ne postoji stabilna instalacija za plin, ne smije se u jednoj prostoriji nalaziti više od tri trošila za plin.

Pregled uređaja i trošila za plin vrši se periodično na poziv korisnika, ali najmanje jednom godišnje, u domaćinstvu najmanje jedanput u dvije godine. Osobe koje vrše pregled uređaja i trošila sastavljaju zapisnik o utvrđenom stanju u dva primjerka od kojih jedan predaje korisniku, a drugi zadržava za sebe.

Faktor.ba/Zdici.info