Skupština muškog odbojkaškog kluba Zavidovići

Sport

Asmer Mujanović profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja dobio povjerenje delegata Skupštine za produžetak mandata za još četiri godine, a upravni odbor osvježen je sa još nekim novim članovima.
Nekolicina članova upravnog odbora iz prethodnog saziva je razrješen dužnosti.

Muški odbojkaški klub ZAVIDOVIĆI večeras je održao redovnu Izvještajno – Izbornu skupštinu.
U prisustvu 12 delegata skupštine razmatrano je 8 tačaka Dnevnog reda.

Skupština je održana u Staroj općini Zavidovići.

Potrebno je istaći da su delegati usvojili dopune i izmjene nekih tačaka Statuta koji unapređuju rad kluba,a vezano za trajanje mandata izabranih, broja članova upravnog odbora te promjene adrese kluba.
Usvojeni su izvještaji o proteklim aktivnostima kluba za period 2013 -2016 godina kao i Financijski izvještaj o poslovanju kluba za isti period.

Prezentaciju plana rada i financijski plan za tekuću godinu detaljno pojasnila je dopredsjednica upravnog odbora Amerisa Mujanović.

Poseban akcenat do kraja godine stavljen je na učešće kluba u super lizi BiH za sezonu 2016/2017 kao i organizaciju predstojećeg međunarodnog turnira koji će se održati polovinom Septembra uz učešće reprezentacije Crne Gore, Zagreba i Sarajevske Bosne kao domaćina Zavidovića.

Na skupštini održani si i IZBORI u rukovodstvu kluba :
Asmer Mujanović dobio je podršku delegata za još jedan mandat predsjednika, kao i dopredsjednica kluba Amerisa Mujanović.

Upravni odbor je osvježen sa novim članovima odbora a nekolicina je razrješena dužnosti.
Za predsjednika skupštine izabran je dugogodišnji sportski radnik Mujo Parić.
MOK ZAVIDOVIĆI naredne sedmice počinje sa trenažnim procesom a trenirat će tri puta sedmično.
Istaknuto je da je klub angažovao i dva nova igrača za pojačanje u novoj takmičarskoj sezoni.