Seminar za trenere i menadžment klubova "Maglaj 2016"

Sport

U organizaciji Sportske dvorane Maglaj, Univerziteta u Tuzli i Fakulteta za sport i tjelesni odgoj, u Maglaju će se 08.01, 09.01. i 10.01.2016.godine održati Prvi seminar za trenere i menađment klubova „Maglaj 2016”.

Gosti predavači su: Vanredni profesor Muris Đug (Tuzla), prof. Alen Kapiđić (Dekan Fakulteta za sport i tjelesni odgoj u Tuzli), prof.dr.Samir Mačković (Tuzla) svi Univerzitet u Tuzli, Zdenko Kordi (trener i sportski direktor RK “Nexe“ Našice), Boris Dvoršek (bivši trener RK „PPD Zagreb“, trener RK “Borac” Banja Luka), prof. Nihad Selimović (direktor Edukacijskog fakulteta u Travniku i Predsjednik KK „Spars“ Sarajevo i NK “Travnik“ Travnik), profesor Nenad Šoštarić – instruktor HRS-a, Bojan Golub (Kondicioni trener RK PPD Zagreb), Slavko Goluža (Olimpijski i Svjetski pobjednik sa reprezentacijom Hrvatske, pomoćni trener i Selektor Hrvatske), Mahmut Obralić Mašo viši trener (RK „Maglaj“), Abas Arslanagić (Zlatna medalja Olimpijada Minchen 1972 godine i bivši selektor reprezentacije BiH i Hrvatske)

PRIJAVE

Cijena Seminara – predavanje teorijski i praktični dio, za menađment klubova i trenere je: 150,00KM sa PDV-om (Rukomet, košarka, odbojka, mali nogomet, menađment klubova,Profesori…). Cijena treneri i menađment klubova sa spavanjem u hotelu i tri obroka (noćenjem dva dana): 250,00 KM sa PDV-om. Uplate se mogu izvršiti u dvije rate i to prva rata u iznosu 100,00KM odmah po prijavi, a druga rata zavisno od vrste prijave najkasnije do 31.12.2015.godine, preko žiro računa: kod Sparkasse banke 1990460003561840 J.U. Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj (sa napomenom uplata za Seminar Maglaj 2016 ) ili lično u sportskoj dvorani Maglaj.

Prijave se vrše najkasnije do 05.01.2016.godine, više informacija možete dobiti na brojeve telefona: 032-603-509 ili +38761973390 Kenan Bašić, ili putem e-maila: [email protected]

POZIV SPONZORIMA

Pozivaju se svi zainteresovani privredni subjekti i ustanove da se jave za sponzorstvo: Seminara za trenere i menadžment klubova “Maglaj 2016”. Sponzorstvo Seminara osnovni dio od 300,00 KM. Prijave se primaju do 09.11.2015.godine, a uplate se mogu izvršiti do 01.12.2015.godine, preko žiro računa:
kod Sparkasse banke 1990460003561840 J.U. Dom kulture “Edhem Mulabdić” Maglaj (sa napomenom uplata za Seminar Maglaj 2016 ) ili lično u sportskoj dvorani Maglaj.

– Logo firme na rasporedu predavanja i plakatima Seminara
– Isticanje naziva firme u Sportskoj dvorani Maglaj
– Podjela promotivnog materijala ispred sale u kojem se održava Seminar

(maglaj.net)