Protesti Zavidovićkih Roma zbog zabrane rada na pijaci polovne robe - buvljak

Dešavanja

Foto: Romski portal "Udar"

Romi iz Zavidovića organizuju protest zbog zabrane rada na pijaci polovne robe – buvljak. Protest je najavljen u ponedjeljak 26.04.2021 godine u 11 sati, a okupljanje će biti ispred ABC blokova.

Hasanović Hakija, obratio se u ime 140 domaćinstava sa preko 600 članova članova porodica korisnika pijace polovne robe u Zavidovićima koja se nalazi ulici Radnička bb: “Kao ovlašteni predstavnik svih korisnika pijace polovne robe, pozivam sve medije u Bosni i Hercegovini da se odazovu na proteste kako bi medijski predstavili široj javnosti sve nedaće i probleme sa kojima se susreću obespravljeni građani Romske populacije na prostoru općine Zavidovići, te kojima je zabranjen rad kako bi prehranjivali svoje porodice. Svi itekako dobro znaju da Romi žive u izuzezno teškim uvjetima.” – navodi Hakija.

Razlog zabrane rada na pijaci polovne robe je odluka Općinske i kantonalne inspekcije koja zahtjeva od prodavaca polovne robe da se registruju i potpišu ugovori sa navodnim vlasnikom placa, odnosno prostora pijace sa gospodinom Rasimom Mrkonjić.

Glavni od uvjeta je da svi preprodavači polovne robe moraju imati stečenu diplomu osnovnog obrazovanja, a svima je poznato da većina građana Romske populacije ne posjeduje osnovno obrazovanje a tačan
podatak je da samo 3% Roma je sa diplomom osnovnog obrazovanja.

Želimo vas upoznati da je svih 140 domaćinstava koji pružaju usluge preprodavanja polovne robe sa preko 600 članova upravo preživljavaju od ovog posla ne ugrožavajući nikoga svojim radom samo da bi na pošten način prehranili svoje porodice.

Pijaca polovne robe „ne radi“ već duži period tačnije od ulaska kantonalne inspekcije koja je izdala rješenje o zabrani rada i djelovanja Roma na ovoj pijaci a isti dan su preprodavačima polovne robe izrekli financijske kazne u iznosu od 500 do 1000 konvertibilnih maraka, koje naravno nismo u stanju izmiriti.

Nakon zabrane rada na pijaci polovne robe nekolicina Roma je bila prinuđena da svoju robu prenesu na prostor kod Zelene pijace gdje su ih pripadnici policijske stanice Zavidovići tjerali sa istog uz prijetnje i maltretiranja.

Ne vidimo razlog, zašto se Općinski načelnik i Općina ophodi ovako prema Romima. Ako je “buvljak” neka sramota ili poniženje za Zavidoviće? Načelnik Hašim Mujanović bi sa svojom inspekcijom trebao otići do Beča, posjetiti poznatu bečku pijaca Našmarkt (Naschmarkt), ili recimo do Minhena posjetiti “buvlju pijacu” (Flohmarkt).

“Želja nam je da javnost upoznamo da je na prostoru općine Zavidovići uposlen samo jedan uposlenik Romske populacije pri Vatrogasnoj jedinici, dok ne postoji mogućnost upošljavanja Roma čak niti u Javnom komunalnom preduzeću „RADNIK“ na poslovima održavanja čistoće.

Takođe pored pripadnika Romske populacije ovu pijacu koriste i nekoličina ostalih građana općine Zavidovići koji nastoje da zarade sredstva za preživljavanje. Veći broj pripadnika romske populacije su bili i pripadnici Armije BiH. Svi su oni i demobilisani borci koji žive na margini opstanka sa svojim članovima porodica.

Napominjemo sve ove porodice su socijalni slučajevi a niko od njih nije korisnik socijalnog i zdravstvenog osiguranja i ne pripadaju nijednoj skupini, manji broj Roma je korisnik Javne kuhinje i jedini im je obrok onaj koji dobijaju iz Merhametove kuhinje kako bi preživjeli.” – ističe Hasanović Hakija.

Predstavnik Roma Hakija navodi da će se Romi na ovaj dan okupiti u što većem broju, a ovom prilikom molimo sve građane kao i medijske kuće da našu tešku situaciju popratite svojim dolaskom na proteste i objektivnim saopštenjem pomognete pripadnike Romske populacije, kako bi uspjeli da prežive.

Na dan protesta ističu da će tražiti sljedeće:

– da nam Općinska služba izda HITNO rješenje o nastavku rada na pijaci polovne robe
– tražimo da nam se obrati Općinski načelnik Hašim Mujanović, te da nam pojasni razloge donošenja rješenja o zabrani rada na pijaci.

Zdici.info