Preliminarna lista općinskih poticaja ostvarenih u poljoprivredi po javnom pozivu za 2020. godinu

Dešavanja

Preliminarna rang-lista poljoprivrednih proizvođača koji su ostvarili poticaje sa „Transfera za razvoj poljoprivrede“ planiranog u Budžetu općine Zavidovići za 2020. godinu.

Prigovori na preliminarnu rang-listu se podnose Stručnoj službi općinskog načelnika Zavidovići u roku od 8 dana od dana isticanja liste na oglasnoj tabli Općine Zavidovići, odnosno od 28.10. do 04.11.2020. godine.

Preliminarna lista općinskih podsticaja ostvarenih u poljoprivredi po javnom pozivu za 2020. godinu

Zdici.info