POZIV ZA MLADE KNJIŽEVNE KRITIČARE

Zabava

U povodu Prvog internacionalnog festivala književnosti Bookstan koji se održava od 25. do 28. jula 2016. godine, izdavačka kuća Buybook u saradnji sa nastavnicima i saradnicima Filozofskog fakulteta u Sarajevu, te Akademijom likovnih umjetnosti priređuje edukativno-kritički program iz oblasti pisanja književno-umjetničke kritike koji će trajati od 22. do 28.07.2016. godine.

Zadaci za odabrane kadidate bit će podijeljeni u tri segmenta:

  • Prva faza je pisanje teksta u formi književno-kritičke minijature koji će trebati realizirati i dostaviti do 17. jula, a zadatak će biti naveden u pozivnom pismu.
  • Druga faza podrazumijevat će zadatke koji se tiču novinarskog praćenja događaja Festivala; navedeni tekstovi bit će objavljenji na društvenim medijima, web stranici festivala i izdanjima medijskih kuća.
  • Treća faza je pohađanje predavanja i radionica sa uglednim predavačima u vrijeme trajanja programa.

Poziv je namijenjen studentima i književno-umjetničkim kritičarima koji žive ili studiraju u Bosni i Hercegovini. Na poziv se mogu prijaviti mladi u dobi od 18 do 30 godina koji aktivno govore engleski jezik.

Stručni žiri će odabrati 20 polaznika programa koji će realizirati zadatke za koje će biti dodijeljena priznanja i nagrade. Za vrijeme festivala, Buybook će polaznicima koji ne dolaze iz Sarajeva obezbijediti smještaj u hostelu, hranu, te će refundirati troškove autobuske karte.

Svi odabrani učesnici su obavezni da prisustvuju cijelom programu u trajanju od 22. do 28.07.2016. godine.

Prijave se šalju na e-mail adresu [email protected] do 07.07.2016.

E-mail – prijava za sudjelovanje treba da sadrži biografiju i dva rada iz oblasti književno-umjetničke kritike (esej, stručni ili naučni rad).

Nepotpune prijave neće biti razmatrane. Zvanične potvrde učešća ćemo najkasnije do 11. 07. 2016. godine poslati primljenim kandidatima, uz detaljan program rada i potrebne logističke informacije.