Potpisan Ugovor za nastavak sanacije i rekonstrukcije lokalne ceste Zavidovići – Pašin Konak, faza II

Dešavanja

Gradonačelnik Hašim Mujanović i direktor Privrednog društva „Porobić“ d.o.o. Zavidovići jučer su u prostorijama Gradske uprave potpisali Ugovor o sanaciji i rekonstrukciji lokalne ceste Zavidovići – Pašin Konak na dionici Mećevići – Krčavine, faza II.

Ugovor je potpisan na osnovu provedenog postupka jave nabavke i izbora najpovoljnijeg ponuđača. Predviđeni su radovi na dionici od nastavka novog asfalta u naselju Mećevići dužine 510 m. Asfaltiranje puta će se se izvoditi po postojećoj trasi, širine kolovoza 5.0 metara, gdje za to postoje prostorni uvjeti, to jest da asfaltni kolovoz bude u putnom pojasu, pri čemu će se voditi računa da se radovi ne izvode na zemljištu koje nije u vlasništvu Grada Zavidovići. Na takvim mjestima bit će suženje asfaltnog kolovoza. Pored rekonstrukcije i zamjene asfaltnog zastora bit će urađeni i asfaltni rigoli širine 0.5 m, bankine širine 0.75 m i berme širine 0.5 m.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 315.406,26 KM. Sredstva su obezbijeđena od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Vlade Zeničko-dobojskog kantona iz prethodnog saziva i iz Budžeta Grada Zavidovići. Rok za izvođenje radova je 60 dana i računa se od dana uvođenja Izvođača radova u posao.

Pored iskazanog zadovoljstva potpisanim ugovorom Gradonačelnik je direktoru Privrednog društva „Porobić“ d.o.o. Zavidovići, Edinu Porobiću, zahvalio na dosadašnjoj dobroj saradnji, kvalitetnom i urednom izvrašavanju svih ugovorenih obaveza u proteklom periodu.

Gradonačelnik je pohvalio i vrijedne uposlenike ovog Privrednog društva i dobar odnos vlasnika prema uposlenicima. Također, Gradonačelnik je naglasio da je veoma zadovoljan izvedenim radovima na I fazi sanacije lokalnog puta Mećevići – Krčavine, te je zamolio direktora PD „Porobić“ d.o.o. Zavidovići da u što kraćem roku pristupi i II fazi radova da bi se isti završili do nastupanja nepovoljnih vremenskih uvjeta. Okončanjem ovog ugovora lokalna cesta Zavidovići – Pašin Konak bit će u potpunosti rekonstruisana.

Izvorni Članak: zavidovici.ba