Potpisan Ugovor o izvođenju radova na sanaciji ograde na mostu u ulici „Roncadelle“ (Gradski most)

Dešavanja

Gradonačelnik Hašim Mujanović i najpovoljniji ponuđač Privredno društvo „Porobić“ d.o.o. Zavidovići potpisali su Ugovor o izvođenju radova na sanaciji ograde na mostu u ulici “Roncadelle” (Gradski most) u vrijednosti od 43.161,30 KM. Planirana je zamjena dotrajale metalne ograde za pješake od pocinčanih čeličnih cijevi. Ograda će se postaviti obostrano, odnosno s obje strane mosta u dužini L=2×89 m+2×4,5 m=187,00 m.Ograda se sastoji od rukohvata, horizontalne i vertikalne ispune i donje cijevi ograde. Visina ograde je 1,10 metara.

Javnom nabavkom predviđena je i nabavka, transport i ugradnja šest čeličnih stubova za vanjsku rasvjetu visine 3,5 metra kao i nabavka, transport i ugradnja čeličnog stuba za semafor visine 3,5 metra. Ograda mosta će se u svemu izvesti u skladu sa predloženim nacrtom nadležne gradske Službe. Rok za izvođenje radova je 30 dana.

„Gradska uprava Zavidovići kontinuirano provodi aktivnosti na uređenju urbane sredine i ruralnih dijelova našeg Grada. Radost mi pričinjava da ćemo u narednim danima urediti ogradu na mostu u centru Grada kao i trotoare na mostu preko rijeke Bosne kod TC „Bingo“ koji su dotrajali te ugrožavaju sigurnost pješaka, te time doprinijeti ljepšem ugođaju i izgledu naših Zavidovića. Gradska uprava će nastaviti s ovim aktivnostima u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima“, kazao je Gradonačelnik Hašim Mujanović.

Zdici.info