Potpisan Ugovor o izvođenju radova na izgradnji i rekonstrukciji centralnog dijela vodovoda Vozuća

Dešavanja

Općinski načelnik Hašim Mujanović i Zafir Heldovac, direktor GP „Heldovac“ d.o.o. Žepče potpisali su Ugovor o izvođenju radova na izgradnji i rekonstrukciji centralnog dijela vodovoda Vozuća.

Nakon provedene tenderske procedure za najpovoljnijeg Izvođača radova odabrano je GP „Heldovac“ d.o.o. Žepče, a ukupna vrijednost navedenog projekta iznosi 173.745,00 KM sa uračunatim PDV-om. Rok za izvođenje radova je 90 radnih dana od dana uvođenja Izvođača u posao.

Projekt izvođenja radova na izgradnji i rekonstrukciji centralnog dijela vodovoda Vozuća je predviđen za finansiranje Programom utroška sredstava vodnih naknada za 2020. godinu, nakon okončanog postupka javne nabavke radova putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Izvođač se obavezuje da radove, koji su predmet ovog Ugovora izvrši prema projektno-tehničkoj dokumentaciji, opisu, nacrtima, predmjerima i predračunu radova i ostalim uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji.

Općina smatra da je ovo projekt čija realizacija je bila neophodna i koji će zasigurno riješiti problem mještana ovog naseljenog mjesta, ističući da će nastaviti trend investiranja u Općini Zavidovići te se zalagati za realizaciji i drugih bitnih projekata važnih za građane naše Općine.

Zdici.info