Potpisan ugovor o izgradnji javne rasvjeta u naselju Donja Blizna - MZ "Rujnica"

Dešavanja

Gradonačelnik Hašim Mujanović sa izabranim ponuđačem “Deltah HM” d.o.o. Zavidovići potpisao je ugovor o izvođenju radova na izgradnji javne rasvjete u naselju Donja Blizna – MZ “Rujnica” u vrijednosti od 15.845,90 KM.

Ugovoreni su radovi na ugradnji betonskih stubova, samonosivog kabla sa potrebnim pričvrsnim materijalom dužine 450 m i instalacija LED rasvjetnih tijela.

Zdici.info