Počinju upisi u prve razrede osnovnih škola na području Zavidovića

Dešavanja

Osnovne škole sa područja Grada Zavidovići počele su sa upisom prvačića u prve razrede.

Upis će se vršiti naredne sedmice a prema rasporedu kako slijedi.

Prva osnovna škola Zavidovići:

Upis učenika u prvi razred počinje od 13.5.2024. godine do 17.5.2024. godine u vremenu od 8:00 do 13:00 sati.

Druga osnovna škola Zavidovići

Upis učenika u prvi razred počinje od 14.5.2024. godine do 16.5.2024. godine u vremenu od 8:30 do 12:30 sati.

Roditelji prilikom upisa trebaju ponijeti:

– Izvod iz matične knjige rođenih
– Originalno ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za upis u I razred
– Potvrdu o prebivalištu CIPS
– Uvjerenje i opservaciju o pohađanju Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu ili uvjerenje i opservaciju o pohađanju Cjelovitog razvojnog programa za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu

Zdici.info