Općina Zavidovići izdala saopštenje povodom održavanja regionalnih puteva

Dešavanja

Općina Zavidovići danas je putem zvanične internet stranice izdala saopštenje za javnost vezano za održavanje i oštećenja puteva na području općine, a o kojima je portal Zdici.info već ranije pisao

U saopštenju stoji:

Na području općine Zavidovići u toku 2019. godine došlo je do oštećenja regionalnih puteva. Veća oštećenja uočena su na regionalnim putevima R466 Zavidovići – Kamenica – Kakanj i R467 Zavidovići – Ribnica.

Navedeni regionalni putevi su oštećeni usljed vremenskih nepogoda (obilne padavine, visok vodostaj rijeka i sl.), a djelimično oštećenje je i od eksploatacije puta.

U cilju uređenja i sanacije regionalnih puteva R466 Zavidovići – Kamenica – Kakanj i R467 Zavidovići – Ribnica, Općina Zavidovići se više puta obraćala Ministarstvu za prostorno uređenje, promet, komunikacije i zaštitu okoline, te Kantonalnoj direkciji za ceste Zeničko-dobojskog kantona u čiju nadležnost je povjereno održavanje i uređenje navedenih regionalnih puteva. Međutim, uprkos brojnim zahtjevima nadležne Službe, Općina Zavidovići nije dobila odgovore.

Općina Zavidovići smatra da je neophodno izvršiti sanacije i rekonstrukcije dionica puteva koje su najkritičnije kako bi se stvorili normalni uslovi za bezbiedno odvijanje saobraćaja na regionalnim putevima i spriječila ugroženost učesnika u saobraćaju.

Za sanacije i kvalitetno uređenje regionalnih puteva potrebno je izdvojiti znatne količine novca, a Općina Zavidovići očekuje sanaciju oštećenja, kojoj je cilj ulaganje u putnu infrastrukturu kako bi se stvorili normalni uslovi za život korisnika navedenih puteva.

R466 Zavidovići – Kamenica – Kakanj je bitan za Općinu Zavidovići jer vodi prema atraktivnim turističkim mjestima i prema jednom od najljepših izletišta u Zavidovićima, koje posebno u ljetnim danima naši građani svakodnevno posjećuju. Rekonstrukcijom navedenog puta stvorili bi se uslovi i za poboljšanje turističke ponude koja je važna za naš grad i za sve naše sugrađane.

Općinski načelnik dr. sci. Hašim Mujanović je naglasio da će težiti i boriti se za rješavanje sanacije regionalnih puteva uz nadu da će nadležni za regionalne puteve, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet, komunikacije i zaštitu okoline i Kantonalna direkcija za ceste Zeničko-dobojskog kantona, shvatiti bitnost i potrebu rješavanja i unapređenja putne infrastrukture na području naše Općine.

Zdici.info