Održano takmičenje sportista osoba sa invaliditetom u Pikadu u muškoj i ženskoj konkurenciji

Sport

U organizaciji udruženja „Savez za sport i rekreaciju invalida općine Zavidovići“ jučer je održano takmičenje sportista osoba sa invaliditetom u Pikadu u muškoj i ženskoj konkurenciji ekipno i pojedinačno.

Turnir je održan u caffe STAGE u Zavidovićima.

Ovaj turnir je održan kao prva takmičasrka disciplina koju udruženje provodi u okiru projekta od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike pod nazivom “Resocijalizacija lica sa invaliditetom kroz sport i rekreaciju“.

Ovogodišnji turnir u Pikadu privukao je 40 takmičara iz osam općinskih saveza iz Kaknja, Breze, Zenice, Maglaja, Tešnja, Visokog, Olova i domaćina ekipe Zavidovića.

U ime domaćina učesnicima se obratio predsjednik općinske organizacije Parić Mujo, te predsjednik Kantonalnog saveza za sport invalida gospodin Goralija Senad iz Visokog.

Kao podršku organizaciji ovoga sporstkog susreta osoba sa invaliditetom pružila je i predsjedavajuća općinskog vijeća Zavidovići gospođa Erna Merdić-Smailhodžić, koja se osvrnula na neriješen status sportsita sa invaliditetom u našim lokalnim zajednicama kao i na državnom nivou te istakla da će apelovati na izvršnu vlast da se sportistima invalidima pommogne u narednom periodu kroz novi budžet kao najboljim ambasadorima naše drežave kako na domaćoj tako i inostranoj sceni.

Nakon višesatnih natjecanja u obje konkurencije dobili smo i pobjednike kako slijedi:

Ekipno u Muškoj konkurenciji plasman je sljedeći:

1 mjesto SSRI Zenica
2 mjesto SSRI Maglaj
3 mjesto SSRI Tešanj

Ekipni poredak u konkurenciji žena:

1 mjesto SSRI Maglaj
2 mjesto SSRI Zavidovići
3 mjesto SSRI Visoko

Pojedinačni poredak u muškoj konkurenciji:

1 mjesto Mirac Salih, član SSRI iz Breze
2 mjesto Šahman Edib, član SSRIiz Tešnja
3 mjesto Aganović Jasenko, član SSRI iz Zenice

Pojedinačni poredak u žensko konkurenciji:

1 mjesto Gušo Zumra, članica SSRI iz Maglaja
2 mjesto Veselov Esma, članica SSRI Zavidovići
3 mjesto Hamzić Hasna, članica SSRI Tešanj

Naredno takmičenje kroz projektne aktivnsoti zakazan je već u Subotu 13. februara kada će se održati takmičenje u Stonom tenisu u svim kategorijama,a susret je zakazan u sporstkoj Sali Osnovne škole u Gostovićima .

Zdici.info