Odgađa se tradicionalna manifestacija „Ljeto u gradu“

Zabava

Poštujući važeće naredbe i higijensko-epidemiološke mjere, Kriznog štaba Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, vezane za pandemiju Coronavirusa Općina Zavidovići odgađa održavanje tradicionalne manifestacije „Ljeto u gradu“.

Naime, na svojoj posljednoj sjednici Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o produženju dosadašnjih epidemioloških mjera a koje se odnose na broj osoba koje se mogu okupljati u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Broj osoba koje se mogu okupljati u zatvorenom prostoru je 50, a na otvorenom 100 osoba.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ostavila je mogućnost okupljanja i većeg broja osoba u zatvorenom i na otvorenom prostoru uz uslov posjedovanje negativnog antigenskog ili PCR testa, ne starijeg od 48 sati, ili potvrde o prebolovanom COVID-19, ne starijom od šest mjeseci, ili potvrde o završenom cijepljenju.

Za provođenje mjera na skupovima odgovorni su organizatori okupljanja. Organizator je dužan izvršiti prijavljivanje održavanja skupa u skladu sa propisima o javnom okupljanju, kao i kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva.

U slučaju nemogućnosti poštivanja naredbi pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su primorani spriječiti takve događaje.

Obzirom da nije moguće ispoštovati mjere koje se odnose na kontrolisano okupljanje osoba, naročito na otvorenom prostoru Općina Zavidovići i Općinski načelnik donijeli su odluku o odgađanju tradicionalne manifestacije „Ljeto u gradu“.

Dakle, kada je u pitanju odgađanje pomenute kulturno-zabavne manifestacije bitno je naglasiti da se ne radi o samovolji Općinskog načelnika niti o samovolji službenika Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) već o poštivanju epidemioloških mjera propisanih od nadležnih kriznih štabova.

Ukoliko Federalna Vlada i Federalni krizni štab ublaže trenutno važeće naredbe a vezano za provođenje epidemiloških mjera Općina Zavidovići će u skladu s tim pristupiti organizaciji manifestacije „Ljeto u gradu“.

Tradicija organizovanja kulturno-zabavnog programa pod nazivom „Ljeto u gradu“ počela se obilježavati od 2001. godine. Manifestacija je postala jedna od ljetnih prepoznatljivosti grada, a sve zahvaljujući bogatom i raznolikom programu. U sklopu manifestacije organizovane su predstave, koncerti, književne večeri, promocije knjiga, večeri sevdaha i ostala događanja koja su privlačila velik broj ljudi, ne samo iz zavidovića, već i iz drugih gradova.

Izvorni Članak: www.zavidovici.ba