Od naredne godine neradna nedjelja u Federaciji BiH?

Dešavanja

Vlada FBiH bi do kraja godine trebala usvojiti novi Zakon o unutrašnjoj trgovini.

Prednacrt je trenutno na pribavljanju mišljenja kod Ureda za zakonodavstvo, a potom bi svoj stav trebalo dati i Ministarstva finansija, nakon čega bi se Zakon našao pred Vladom Federacije BiH.

“Mislimo da će proći na Vladi sigurno. Siguran sam da će, barem što se tiče prednacrta proći sve zakonske procedure do kraja godine. Nakon toga ide u Parlament FBiH”, rekao je ministar Amir Hasičević.

Iz Udruženja poslodavaca FBiH kažu da da je ministarstvo vrlo ozbiljno uvrstilo njihove inicijative u okviru novog zakona.

Poslodavci i Ministarstvo su protekle sedmice održalo zajednički sastanak sa predstavnicima Uprave za inspekcijske poslove FBiH i Udruženja za zaštitu potrošača.

Zauzet je jedinstven stav da se podrži uvođenje neradne nedjelje. Iz Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH odavno insistiraju upravo na uvođenju neradne nedjelje.

Predajednica Sindikata Mersiha Beširović je u ranijem razgovoru za Vijesti.ba objasnila koji su to argumenti Sindikata radnika u trgovini i uslužnim djelatnostima za uvođenje neradne nedjelje.

“Ono što jeste naše stanovište jeste isključivo želja radnika. Većina radnika sada ima taj jedan slobodan dan, to govorim o onim firmam gdje se poštuje zakon. Naravno postoje i firme koje to ne poštuju. Međutim, one taj dan nikada ne mogu planirati i nije tačno što pojedini zastupnici kažu da će sada biti fiksirano na nedjelju u odnosnu na situaciju kada one same biraju dan. To nije tačno, one ne biraju same dan, nego im poslodavac to raspoređuje. Vrlo često se to radi na sedmičnom nivou i vrlo često one ne znaju u narednoj sedmici koji će dan biti slobodni. A činjenica jeste da je to porodični dan. I ako se uzme u obzir da je populacija koja radi u ovom sektoru jesu mlađe žene, to jesu majke koje imaju školsku i predškolsku djecu. Njihova djeca, jesu slobodna nedjeljom”, rekla je Beširović.

Izvorni Članak: www.zenit.ba