Obavijest o pružanju besplatnih zdravstvenih usluga penzionerima u Domu zdravlja

Dešavanja

Foto: Zdici.info/Arhiva

U skladu sa Odlukom o izvršavanju Budžeta Grada Zavidovići za 2023.godinu (“Službeni glasnik Grada Zavidovići”, broj: 4/22), Kriterijima Gradonačelnika Grada Zavidovići za utrošak sredstava sa Tekućeg transfera Domu zdravlja za liječenje penzionera i pružanje zdravstvenih usluga penzionerima iz Budžeta Grada Zavidovići za 2023.godinu, broj: 02-11-775/23-AP-2 od 16.03.2023.godine i Izmjena i dopuna Kriterija Gradonačelnika Grada Zavidovići za utrošak sredstava sa Tekućeg transfera Domu zdravlja za liječenje penzionera i pružanje zdravstvenih usluga penzionerima iz Budžeta Grada Zavidovići za 2023.godinu, broj: 02-11-775/23-AP-7 od 30.05.2023.godine, obavještavaju se penzioneri sa područja Grada Zavidovići da će se zdravstvene usluge utvrđene predmetnim Kriterijima početi pružati u Domu zdravlja Zavidovići počevši od 12.09.2023.godine.

Zdravstvene usluge penzionerima, koje će se finansirati sa navedenog transfera u JU „Dom zdravlja“ Zavidovići su:

internističke usluge ( ultrazvuk srca i holter EKG-a ) samo po uputi specijaliste,
urološke usluge ( pregled specijaliste urologa samo po uputi doktora porodične medicine ),
radiološke usluge ( ultrazvuk dojki, color dopler krvnih sudova vrata i color dopler gornjih ili donjih ekstremiteta ) samo po uputi doktora porodične medicine; specijaliste radiologa ili vaskularnog hirurga,
ginekološke usluge ( ehosonografski pregled male zdjelice kolor doplerom ) samo po uputi doktora porodične medicine ,
specijalistički pregledi ( urolog ) samo po uputi doktora porodične medicine.
Bilo koja od navedenih usluga, na teret sredstava iz Kriterija, može biti pružena samo jednom u toku godine.

Pravo na ostvarivanje pomenutih zdravstvenih usluga, mogu ostvariti jednom godišnje penzioneri i supružnici penzionera pod sljedećim uslovima:

da visina penzije ne prelazi iznos zagarantovane penzije,
da korisnik usluge uz zdravstvenu knjižicu priloži i zadnji ček penzije i ličnu kartu korisnika,
u slučaju niže penzije od utvrđene minimalne penzije, korisnik je dužan konsultovati Udruženje penzionera Općine Zavidovići, koje će mu izdati potvrdu o pravu na korištenje zdravstvenih usluga u Domu zdravlja Zavidovići.

Izvorni Članak: zavidovici.ba