Novosti iz Udruženja građana oboljelih od plućne hipertenzije „Dah“

Život

AKTIVNOSTI ŠIRIMO I NA EUROPEAN PATIENTS’ FORUM (EPF)

Veliki je broj aktivnosti koje je organizovala, ali i onih u kojima je učestvovala članica Udruženja građana oboljelih od plućne hipertenzije „Dah“ – u Bosni i Hercegovini, Sabina Hodžić iz Zavidovića, što joj je nesumnjivo omogoćilo da njena aplikacija bude izabrana između 126 prijavljenih aplikacija na European Patients’ Forum (EPF), u Briselu za učešće u Capacity Building Modul on Empowering Leadership and Positive Organisational Governance (Modul jačanja kapaciteta za osnaživanje liderstva i pozitivno organizacijsko upravljanje) koji će trajati šest mjeseci.

U Udruženju građana oboljelih od plućne hipertenzije „Dah“ – u Bosni i Hercegovini su ponosni i sretni jer smatraju da će ova prilika biti dobro iskorištena u smislu jačanja liderskih karakteristika koje su izuzetno bitne u njihovoj borbi, a sve u svrhu poboljšanja položaja pacijenata oboljelih od plućne hipertenzije u BiH.

Sabina je i do sada bila veoma aktivan član ovog Udruženja, te je osim administrativnih poslova, bila učesnik i aktivista u niz aktivnosti podižući svijest o plućnoj hipertenziji i ukazujući na težak položaj PH pacijenata u Bosni i Hercegovini zalazeći u sve sfere društvenog života, radeći sa djecom i mladima, te učestvujući na nekoliko simpozija i kongresa.

Od početka osnivanja ovog Udruženja konstantno se bore sa problemima na koje nailaze pacijenti u BiH, vlade i ministri se mijenjaju, ali njihova želja za jednaka prava i jednak položaj svih pacijenata postaje samo jača i jača, te smatraju da će nakon završetka ovog modula, Sabina biti još spremnija da se suoči sa svim problemima i poteškoćama koje nosi ova borba članova Udruženja „Dah“.

Zdici.info