Nešto drugačiji vid izborne kampanje

Dešavanja

Svjedoci smo da je izborna kampanja u punome jeku. Pored standardne kampanje koja se uglavnom sastoji od masovnog plakatiranja i dijeljenja izbornog materijala jedan od kandidata odlučio se za nešto drugačiji i na našoj općini do sada nezabilježen pristup.

Mahmutović Jasmin Nezavisni kandidat za Općinsko vijeće Zavidovići odlučio se da lična novčana sredstva za kampanju kao i sam rad uloži u javno dobro i to tako što će urediti dječje igralište. Prateći rad političkih subjekata i na licu mjesta smo se uvjerili da je imenovani pristupio realizaciji uređenja dječjeg igrališta sa još par naših sugrađana, te je već u izbornoj kampanji pokazao da je spreman ispuniti rečeno i obećano, što mora se priznati i nije uobičajena praksa političkih aktera na ovim prostorima.

Na naše pitanje zašto se odlučio baš na ovaka vid kampanje? Dobili smo kratak odgovor da smatra da ovo barem nije uzaludno trošenje novca i da od ovakvog nečega cijela zajednica ima neku korist, što bi ustvari i trebala biti suština svakog političkog i bilo kojeg drugog društvenog djelovanja.

Ističe da sebe ne smatra političarom i da će se i u budućem djelovanju bilo kao građanin bilo kao vijećnik zalagati za slične projekte od koje ima korist cijela lokalna zajednica. Smatra da su Zavidovići mala sredina u kojoj nema mjesta podjelama po bilo kojem osnovu, a posebno ne u nekom ideološkom smislu. Jedini program koji priznajem jeste rad, upornost, predanost i krajnja realizacija. Sve ostalo su uzaludne priče i trošenje vremena kojeg nažalost Zavidovići sve manje imaju.

Ako uspijemo svi zajedno djelovati u tom smjeru i mijenjati svijest i naš odnos prema sredini u kojoj živimo možemo očekivati pozitivan rezultat i možemo postići da naše razlike ne budu više naše mane nego da postanu naše vrline, zaključuje Jasmin Mahmutović Nezavisni kandidat za Općinsko vijeće.

Zdici.info