NEKADA I SADA: Dom zdravlja Zavidovići kroz godine (VIDEO)

Zabava

JU „Dom zdravlja“ Zavidovići trenutno ima 153 zaposlenika, a u svojoj organizaciji obavlja poslove primarnog i specijalističko-konsultativnog nivoa zdravstvene zaštite.

Ustanova posjeduje savremenu medicinsku opremu, a dijelom je informatizirana namjenskim softverom koji omogućava kontinuirano praćenje pacijenata, te kao takva predstavlja kontinuitet rada i razvoja primarnog nivoa zdravstvene zaštite, a u cilju kvalitetnog pružanja zdravstvene zaštite građanima općine Zavidovići.

Kako je se Dom zdravlja mijenjao kroz godine